bennekomsvocaalensemble.nl

Het ensemble

De dirigent

Het koor staat sinds haar oprichting onder leiding van Gert Winkelhorst.

Sinds zijn vertrek in 1964 uit zijn geboorteplaats Varsseveld (waar hij vanaf 1954 organist was), studeerde hij van 1965-1975 orgel en theorie, bij wijlen Bé Hollander, destijds cantor-organist van de Grote kerk in Wageningen. In 1968 slaagde Gert Winkelhorst voor het diploma Kerkelijk Orgelspel A waarna hij verder studeerde voor het B-diploma. In datzelfde jaar werd hij organist van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Na de invoering van het Liedboek voor de kerken richtte hij in deze gemeente een cantorij op. Tot 2008 was hij hier cantor-organist. Vanaf 1975 volgde Gert een opleiding tot koordirigent bij de F.N.Z. en sloot dit in 1977 af met een diploma. Lange tijd was hij vaste begeleider van het Chr. Gemengd Koor Con Amore in Bennekom en maakte concertreizen naar Denemarken en Engeland.  Van 1995 tot 1999 nam hij jaarlijks deel aan Markt(orgel)concerten in de Grote kerk van Wageningen. In 2002 richtte Gert het Bennekoms Vocaal Ensemble (BVE) op. Verder is hij sinds 1982 organist van de Gereformeerde Kerk van Bennekom.