bennekomsvocaalensemble.nl

Meezingen

Partijen thuis instuderen

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend aan drie repetities meedoen. Hierna bepaalt de dirigent na een eenvoudige stemtest of hij of zij als lid wordt toegelaten. Van de (nieuwe) leden wordt verwacht dat ze een goede stem bezitten, redelijk van blad kunnen zingen en bereid zijn om thuis te studeren zodat partijrepetities beperkt kunnen worden. Het repeteren thuis kan desgewenst plaatsvinden met het computerprogramma Capella Reader, waarop de partituur te lezen is en de stem(men) te horen zijn. Leden krijgen de benodigde muziekbestanden per e-mail aangeleverd van de dirigent.