bennekomsvocaalensemble.nl

Welkom en nieuws

09-10-2019

Cantatedienst in de Oude Kerk van Bennekom

Cantatedienst in de Oude Kerk van Bennekom

Op 27 oktober verleent het Bennekoms Vocaal Ensemble haar medewerking aan de gezamenlijke avondviering van de Hervormde Gemeente Wijk Oost en de Brinkstraatkerk. De dienst vindt plaats in de Oude of St Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom en begint om 18.30 uur.

 

Centraal staat de cantate die Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) schreef op basis van het koraal Was frag ich nach der Welt, uit de toenmalige Lutherse gezangbundel. De gebeden in deze dienst zal het BVE omlijsten met het Kyrie uit een mis van Antonio Lotti (1666 - 1740) en het Unser Vater van Gottfried August Homilius (1714 - 1785).

 

Mooie traditie

Het lijkt een mooie traditie te worden: twee keer per jaar is de avonddienst in de Oude Kerk van Bennekom een cantatedienst, met medewerking van het Bennekoms Vocaal Ensemble. In mei van dit jaar was dat op Zondag Cantate en binnenkort, op 27 oktober, zal er weer een cantatedienst zijn.
Het is een reguliere Hervormd - Gereformeerde avonddienst, maar nu met muziek uit de 18e eeuw, toen het gebruikelijk was dat componisten voor de eredienst een cantate schreven op basis van een bijbelgedeelte of een bekend kerklied. De cantates van Bach zijn het bekendst, maar ook andere componisten uit die tijd schreven cantates.

 

Gewoon, maar wel bijzonder

Kortom: een gewone, mooie eredienst met naast de gebruikelijke gemeentezang de buitengewoon mooie muziek uit vroeger tijden. Voorganger in de dienst is ds. Anne Verbaan. Het BVE wordt begeleid door een instrumentaal ensemble, bestaande uit Geeske Telgen en Tamara Voskuil, dwarsfluit, Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, orgel. Het geheel staat onder leiding van Gert Winkelhorst.

 

Iedereen is van harte welkom!